hausmannsgate barnehage

Hausmannsgate 37-39, Oslo
År
2013-2015
Areal
2.400 m2
Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF, OBY
Samarbeidspartner
IN'BY
Prosjektansvarlig
Øyvind Sundli
Medarbeidere
Katrine Aursand
Silje Romedal
Mads Jansen
James Watkins

Barnehage med kapasitet til 10 avdelinger, i eksisterende, bevaringsverdig teglbygg. Bygget har opprinnelig huset Kristiania vei- og kloakkvesen, og ble bygget i 3 etapper fra 1894 til 1922. Byggets eksteriør er omsorgsfullt satt i stand, inkludert skifertak, beslagsarbeider i messing
og overhaling av originale vinduer.

Barnehagens primærarealer er i byggets 1. og 2. etasje. Loftet tas i bruk til administrasjonsarealer og tekniske anlegg (ventilasjonsrom). Kjeller benyttes til ventilasjon og andre tekniske installasjoner, samt til lagringsplass.

Prosjektet er utført i tett samarbeid med IN’BY landskapsarkitekter og Byantikvaren.