hoberg skole

Ottestad, Stange kommune
År
2020-
Areal
bygg B: 2622 m2 (rehab) bygg C: 3189 m2 (nybygg)
Oppdragsgiver
Stange kommune
Kostnader
190 mill. kr
Prosjektansvarlig
Espen Nordli Larsen
Medarbeidere
Karolina Górska
Mariano Serna

På vegne av Stange kommune har ASAS utarbeidet forprosjekt for oppgradering av lokaler for  4.-5.trinn, samt ny småskolefløy (1.-3. trinn) me SFO-avdeling ved Hoberg skole.

Hoberg skole ligger i Ottestad, og nybygget vil gi en kapasitetsøkning til en fullverdig 3-parallell skole. Det er også tatt med opprusting av store deler av dagens uteområde tilknyttet skolen, inkludert en oppgradering og forbedring av dagens utfordrende trafikale situasjon rundt skolen.

 

Nybygget har 2 etasjer – 6 klasserom med tillegsarealer (garderober, grupperom) i 1. etasje, og 3 klasserom samt SFO-avdeling i underetasje/på terreng. Nybygget rommer dessuten et amfi i to etasjer, som også benyttes som forsamlingslokale for skolen.

 

Eksisterende skolebygg rehabiliteres. Bygget rommer blant annet 4. og 5. trinn (med tilleggsarealer), felles bibliotek, spesialundervisningsrom, samt produksjonskjøkken med spiserom.

Et felles utvendig atrium knytter sammen nybygg, eksisterende bygg og BT1. Hovedmateriale i fasaden er tre og glass.