hogsnes sykehjem

Hogsnes, Tønsberg kommune
År
Prekvalifisert plan- og designkonkurranse, 2018
Areal
12.149 m2
Oppdragsgiver
Tønsberg kommune
Samarbeidspartner
Landskaperiet
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Mari Færevaag
Espen Nordli Larsen
Victor Castillo

«Vi er i Haven» er konkurranseforslagtet fra ASAS arkitektur og Landskaperiet i den begrensede plan- og designkonkurransen «Nytt sykehjem på Hogsnes”, utarbeidet i 2018.

Sykehjemmet er organisert som et sammenhengende bygg med saltak bestående av tre hovedvolum med hvert sitt interne atrium. Bygningskroppen er forskutt i horisontalplan og utformet med oppdelte fasader som gir illusjonen av en småhusbebyggelse. Volumene er ytterlige brutt opp av gjennomgående gangveier og torg. Bygget strekker seg over tre etasjer, samt en mindre kjeller for drift og teknikk.

Forslaget ble levert våren 2018, men nådde desverre ikke helt opp. Utfyllende informasjon i evalueringsrapporten fra NAL nr. 497.