hornsgate 28

Hornsgate 28, Hamar
År
2019-2020
Samarbeidspartner
KOI fargestudio
Prosjektansvarlig
Espen Nordli Larsen
Medarbeidere
Mads Bille Kjær

Boligprosjekt for Stine og Mattis Sydhagen. Prosjektet omhandler ny romdisponering av Hornsgate 28, ny garasje og ny hage. Hovedidéen for revitaliseringen av boligen består i etableringen av nye romforløp og identitetsskapende vandringer gjennom landskap og arkitektur i fargerike, avvekslende omgivelser.