husebyenga hage

Brumunddal
År
-
Areal
ca. 15.000 m2
Oppdragsgiver
Husebyenga terrasse AS
Prosjektansvarlig
Espen Nordli Larsen
Medarbeidere
Mariano Serna
Karolina Górska

Boligkomplekset Husebyenga hage omfatter seks boligblokker i ulike størrelse og med ulike leilighetstyper (fra ettroms- til fireroms leiligheter). Tomten er sentralt plassert midt i hjertet av Brumunddal. Boligene ønskes oppført med store utearealer som ligger langs elvepromenaden ved elva Brumundda, som leder ned til Mjøsa og Strandparken.

Blokkene har et forskutt saltak og ulike balkongplasseringer som gir en variasjon i uttrykket. Blokkene gis også identitet ved bruk av fargesetting på de transparente glassrekkverkene med grønt, blått eller gult glass. Det legges inn fellesarealer både inne og ute, som flerbruksrom, utleie, kjøkkenhage osv – med mål om å gi sosiale arenaer på tvers av generasjoner.