låve norset

Ørlandet
År
2017
Prosjektansvarlig
Tove E. Andersen
Grímur Víkingur Magnússon

I en kornåker står det en gul låve; en «fugl føniks», en gammel og nedslitt bygning som fikk nytt liv og i dag er et iøynefallende landemerke på Ørlandet. Oppdragsgiver er kornbonde og benytter låven som lager for landbruksmaskiner. I skuronna om høsten, benyttes låven til mellomlagring av kornet før det fraktes videre til mølla. Oppdragsgiver har selv stått for gjennomføringen av bygge- og rehabiliteringsprosjektet.

Vi utarbeidet forslag til nytt tilbygg og fasadeløsninger for gammelt og nytt. Eksisterende volum er forlenget med en høyere og bredere bygningskropp, vinduer av forskjellig størrelse er plassert asymmetrisk; noen i eksisterende åpninger, andre i nye og i front har den gamle låven fått et nytt klokketårn.

Formene er enkle og arketypiske og rendyrkes ved at både vegger og tak har samme kledning og farge.