midtbyen kongsvinger

Kongsvinger
År
Parallelloppdrag, 2017
Areal
40 daa
Oppdragsgiver
Kongsvinger kommune
Samarbeidspartner
IN'BY
Prosjektansvarlig
Silje Romedal
Medarbeidere
Ola Spangen
Astrid Humerfelt
Kathinka Magnus

Parallelloppdrag for Kongsvinger kommune og privat utvikler, som forarbeid til områdeplan for Midtbyen i Kongsvinger. Prosjektet er utarbeidet i samarbeide med IN’BY AS.  Det sentrale temaet i besvarelsen er god bokvalitet i en tett-lav struktur, som fungerer som
et bindeledd mellom de tunge kjøpesenterstrukturene i sydvest og bevaringsverdig småhusbebyggelse i nordøst.

 

Hovedgrepet er en gang- og sykkelakse i idylliske Fjellgata, som binder Midtbyen sammen med sentrum og sykehuset. Langs Fjellgata ligger det flere møteplasser med ulikt program som vil tiltrekke seg ulike brukergrupper. Midtbyen ligger tett på Glomma og det er gjort vurderinger av bruk av vann/overvann i området.