notodden – boliger

Notodden
År
2. plass, prekvalifisert plan- og designkonkurranse, 2018
Areal
14 daa
Oppdragsgiver
Notodden kommune
Samarbeidspartner
Fragment, AtSite
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Kathinka Magnus
Victor Castillo
Silje Romedal

ASAS arkitektur, AtSite og Fragment (tidl. Eriksen Skajaa arkitekter) ble prekvalifisert til plan- og designkonkurranse for utviklingen av odden ved Tinnelvens utløp inn i Heddalsvannet (tidligere tomt for Tinfoss jernverk i Notodden). Oppgaven var å skissere et boligområde samt et bygg med åtte omsorgsleiligheter for ungdommer med funksjonsnedsettelser.

Hovedgrepet er en trinnvis overgang via nabolag til landskapsrommet og vannet, via gode siktlinjer og variert typologi fra punkthus, lameller til rekkehus. Odden er flomutsatt – skissen la derfor til rette for offentlige, fleksible allrom i underetasjen (under flomnivå) som henvender seg til gangstien langs odden, som tåler en 200-års flom. Området er tegnet med mål om å skape et oversiktelig og trygt boligområde, som fletter private og offentlige rom inn i hverandre, og ivaretar gode klimatiske og bærekraftige prinsipper i både bygg og boform.