OK Minilager

År
2020 - 2024
Areal
3773
Oppdragsgiver
OK Property
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Øyvind Sundli

Prosjekt i sammarbeid med Surizehi Studio

Persveien 28 er et kontor- og administrasjonsbygg som ble bygget på 1960-tallet. Bygningens utforming og beliggenhet har gjort det utfordrende å leie ut til kontor og har derfor stått ubrukt i ca. 10 år. Bygget ligger i et transformasjonsområde preget av næring, industri og transportvirksomhet med tett tilknytning hovedveinettet i Oslo. Bygget er totalrenovert og bruksendret til minilager.

Fasaden består av lyse fasadeplater med ulik refleksjon i overflate, et system som er tydelig, men samtidig gir variasjon. Ved å etablere en ny fasadekledning som plasseres på eksisterende fasade understreker vi den nye funksjonen. Opprinnelig fasade vil ligge bak slik at en eventuell senere tilbakeføring vil være fullt mulig. Utforming bidrar til å løfe området kan oppfattes som en ny arkitektonisk skulptur som representer bygget inn i en ny tid. Samspillet mellom byggets arkitektur og arkitekturen i nærområdet: Bygget bevares gjennom bruk og får et nytt friskt uttrykk. Det er med på å starte transformasjonen av området som skal bli en ny bydel med boliger og nye arbeidsplasser. Siden området ikke har noe tydelig preg eller særlige arkitektoniske kvaliteter er intensjonen at bygget kan være en inspirasjon for fremtidig utforming av nærområdet.