onsøyheimen sykehjem

Ørebekk allé 1, 1624 Gressvik
År
2021-
Areal
12459 m2 + 1675 m2 p-hus
Oppdragsgiver
Fredrikstad kommune
Kostnader
500-530 mill. kr
Prosjektansvarlig
Dag Spangen
Mari Færevaag

Onsøyheimen sykehjem inneholder 120 sykehjemsplasser med tilhørende funskjoner, og dagsenter med 12 plasser for hjemmeboende demente. I tilknytning til vestibyle og kafé er det også utadrettede funksjoner som frisør, fot- og tannpleie, samt et allrom med egen inngang som kan benyttes både til seremonier og aktiviteter.

Nybygget følger tomtens høydevariasjoner. Tomten har en intern høydeforskjell på 8m fra nederste til øverste nivå. På hver av disse nivåene er det prosjektert bygningsvolumer med 3 etasjer. I midtpartiet knyttes det øvre og nedre nivået sammen av en kjerne med 5 etasjer. I tillegg går trappetårnet opp til tak (plan 6). Tekniske installasjoner er plassert inntrukket på tak.

Uteområdene er prosjektert som et variert parkanlegg. Dette skal ivareta beboere og brukernes behov for private og semiprivate uteoppholdsplasser nær bygningen.