folk treng hus og hus treng folk – ørland

Brekstad, Ørland kommune
År
2020
Oppdragsgiver
Forsvarsbygg
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Tove E. Andersen
Elisabeth Krogh
Ana Muñoz
Victor Castillo

40 verneverdige bygninger ble innløst som en del av støyoppgjøret ved etablering av ny kampflybase for F-35 på Brekstad. I kommuneplanen er det fastsatt riveforbud for de nevnte bygningene, og som eier etter innløsningsprosessen har Forsvarsbygg signalisert at det sannsynligvis vil være begrensede ressurser til å vedlikeholde bygningsmassen. Trøndelag fylkeskommune og Ørland kommune ønsket derfor å se på muligheten for å flytte bygningene til ny tomt utenfor rød støysone for deretter å selge til nye eiere. «Folk treng hus. Og hus treng folk.»

Det ble etablert en styringsgruppe med representanter fra fylke, kommune og eier (Forsvarsbygg). De gjennomførte en mulighetsstudie som undersøkte flytting og samlokalisering av bygningene på ny tomt i Brekstadfjæra. 18 eneboliger, 6 tomannsboliger, 8 stabbur, 2 uthus og 6 driftsbygninger ble registrert og vurdert. Ved endt mulighetsstudie anbefaler styringsgruppa at samtlige bolighus, stabbur og mindre uthus, ett komplett gårdstun, samt to større driftsbygninger bør flyttes.

I tillegg til vern gjennom bruk, vil flytting- og samlokalisering av de kulturhistoriske bygningene potensielt kunne bli en attraksjon både lokalt og regionalt. Prosjektet vil i tillegg kunne bidra til kompetanseheving i restaurering av verneverdig bebyggelse. Etablering av et bygningsvernsenter i et av tunene er lansert som idé for mulig videre bruk. Dette kan bli en ressurs for Ørland og Fosen i ettertid.

 

I forbindelse med den utførte mulighetsstudien har ASAS arkitektur på oppdrag fra Kystplan AS utarbeidet flere alternative situasjonsplaner og illustrert prosjektet. Illustrasjonsplanene og perspektiver viser hvordan bomiljøet i den utfylte delen av fjæra i Brekstad sentrum kan bli.