ottestad livsløpsboliger

Ottestad, Stange kommune
År
2016
Areal
17 daa / bolig, 4320 m2
Oppdragsgiver
Stange kommune
Prosjektansvarlig
Espen Nordli Larsen
Medarbeidere
Mariano Serna
Kristoffer Rauff
Gunhild Tørhaugen

Leilighetene skal tilpasses friske, eldre mennesker og målet er en god bolig der man kan bo lengst mulig og dermed utsette/forhindre flytting til institusjon. Et institusjonspreg bør derfor unngås og planløsningen som er utarbeidet kan med enkle grep tilpasses, dersom en beboer blir sterkt pleietrengende.

Anlegget består av fire bygg som er tilpasset terreng og tomt. Materialbruken innpasser seg i omkringliggende bebyggelsesstruktur. Dette gjør at anlegget ikke fremstår unødvendig institusjonelt. Inspirert av det klassiske låvetaket avsluttes bygget med en takform som markerer og beskytter bygget og beboere mot snø og regn.