Ottestad svømmehall

År
2019-2022
Areal
3000 m2
Oppdragsgiver
Stange kommune
Prosjektansvarlig
Espen Nordli Larsen
Medarbeidere
Mariano Serna
Karolina Górska

Ottestad svømmehall er utviklet av ASAS på basis av rammeavtale med Stange Kommune. Det er bygget en ny svømmehall på kom­munal tomt, inntil eksisterende Ottestad idrettshall og i nærhet til Ottestad ungdomsskole.

Svømmehallen inneholder et treningsbasseng 12,5x25m, et op­plæring-/ terapibasseng U.U. 10×12,5m med hev- og senkbar bunn og alle andre rom som må til for å få et funksjonelt bygg, dvs garderober med dusj og wc, vaktrom, drift, renhold, lager, toaletter, vestibyle, fellesrom og tekniske rom.

Hovedmaterialene i bygget er betong, tre og glass. Eksponert pusset betong i synlige deler av bygningens hovedetasje over terreng. Tre som kledning på yttervegger i gesims og volumets andre etasje som gir bygget et mer levende uttrykk. Fra regulering/skisseprosjekt til detaljprosjekt/totalentreprisegrunnlag og ferdig bygg vinteren 2022. Miljøambisjon: Solfangere på tak, lokal frodrøyning og utstrakt bruk av tre (konstruksjon/fasade).