ottestad svømmehall

Gubberudvegen 40, Ottestad
År
2020-
Areal
2.850 m2
Oppdragsgiver
Stange kommune
Kostnader
ca. 166 mill. kr
Prosjektansvarlig
Espen Nordli Larsen
Medarbeidere
Mariano Serna
Karolina Górska

Ottestad svømmehall er et ambisiøst prosjekt hvor beliggenheten ved Ottestadhallen understreker prosjektets krav til kvalitet i arkitektur. Det er tatt utgangspunkt i samspill med Ottestadhallens volum som en av konseptets viktigste elementer. Byggetomten ligger nordøst for Ottestadhallen, og sørvest for Ottestad ungdomsskole. Terrenget stiger ca. 5 m fra Ottestadhallens hovedinngang til ungdomsskolens skolegård, hvor man vender seg mot en vakker utsikt mot Mjøsa og Stangelandet.

Svømmehallen vil bli en naturlig del av området ved å styrke den rekreative verdien. Konseptet utarbeides fra idéen om å opprettholde mest mulig av de grønne uteoppholdsarealer. Prosjektet består av to stålbasseng (trenings- og terapibasseng) med tilhørende garderober og personalfasiliteter.

Det vil legges vekt på bruk av solide materialer som har god holdbarhet og medvirker i byggets totaløkonomi. Hovedmaterialene i bygget skal være betong, tre og glass. Isolert betong, pusset eller kledd med plater, vil bli foretrukket i synlige deler av bygningens hovedetasje som er over terreng. Tre som kledning på yttervegger i gesims og volumets andre etasje, vil danne en naturlig kontrastoverflate i høye deler av bygget, samt i fasadene mot ungdomsskolen. Bygningens hovedtak vil eventuelt kles med solceller eller solfangere.