pall 2.0

År
Prekvalifisert begrenset idé- og designkonkurranse, 2021
Areal
0,96 m2 / 0,768 m3
Oppdragsgiver
Bærum kommune
Samarbeidspartner
Pivot industridesign AS
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Øyvind Sundli

Pall 2.0 er utviklet i samarbeid med Pivot, og er et løsningsforslag for utvikling  av sirkulær emballasje for byggeplass. Innfallsvinkelen for Pall 2.0 er å se på hvordan materialer/produkter kan fraktes og oppbevares uten eller med mindre emballasje. Samtidig skal vi bidra til et mer modulært og fleksibelt system.

Trepaller benyttes mye for transport til byggeplasser, men ender unødvendig ofte opp som avfall etter bare én gangs bruk. Med Pall 2.0 er målet å videreutvikle pall-konseptet. Det skal være tilpasset eksisterende systemer som jekketraller, lastebilplan og kraner. Ved å gjøre pallen gjenbrukbar og langt mer flerfunksjonell, vil bruksområdet kunne utvides.

Hovedkomponentene i Pall 2.0 er tenkt produsert i resirkulert aluminium. Systemet vil kunne brukes lenge før resirkulering, og spare uttak av trær og materialer til engangsemballasje. Norsk aluminiumsindustri er dessuten i en særposisjon med produksjon basert nesten utelukkende på vannkraft. Alu gir lav vekt og godt mekanisk integritet, til en overkommelig kostnad. Lav vekt er avgjørende for håndterbarheten til systemet, samtidig som det direkte påvirker miljøavtrykket per enhet.

Det forventes at bruken av spesialtilpassede byggelelementer, som for eksempel “precut” plater, vil øke i byggebransjen. Pall 2.0 vil kunne tilpasses slike byggeelementer/materialer for transport til byggeplass og sikker lagring på byggeplass. Vi har valgt å lage en container med samme format som en vanlig pall. Formatet gjør at den kan plasseres inne på byggeplasser uten å blokkere passasjer. De kan for eksempel stables inntil en vegg.

Flatpakking og stabling for lagring er essensielt for å skape et praktisk system. Pall 2.0 kan stables flatpakket hos leverandør eller for lagring av materialer/produkter på byggeplassen. Pallefoten har en konisk form som passer inn i lokket. Dette gjør at pallene stabiliseres og sentreres oppå hverandre automatisk.

Pall 2.0 er utviklet med tanke på emballasjefri frakt av materialer/produkter. Hullplate og perforeringer i pallekant kan brukes for å feste ulike sikringssystemer. Hullplaten tilrettelegger for stor grad av modultankegang og spesialiserte festeløsninger, skillevegger og annet kan enkelt festes i hullene. Vi benytter et 50×50 hullgrid. Komponenter i mange andre festesystemer kan derfor også brukes i denne løsningen.

Ved lagring av større objekter er det mulig å koble sammen langsidene av containerne for utvidet lageringsplass. Det er også mulig å transportere to eller tre sammenkoblede containere for frakt av større objekter. Dette vil være med på å redusere avfall fra emballasje på store objekter, spesielt i tilfeller der det må transporteres på åpen bil.

Pall 2.0 er tilpasset eksisterende transportløsninger som lastebil, jekketralle, gaffeltruck og løftekran. Systemet kan også benytte ny drone-teknologi. Pallen har dessuten click-on hjul for oppgaver med økt behov for mobilitet innendørs, og kan manøvreres av én person. Hjulene kan lagres inni pallens bunn når de ikke er i bruk.

Lagring av Pall 2.0 på byggeplass skal gi bedre oversikt, med tydelig merking av innhold. Utformingen gir en fleksibel og plasseffektiv lagring. Det smale og lette formatet er spesielt gunstig for små byggeplasser. Systemet er lett å håndtere av en person, og gir god oversikt over de ulike fagkategoriene. Dører tettes for vann og fuktighet med pakningslist. Innholdet vil dermed kunne stå lagret over lengre tid utendørs.

Som et helhetlig logistikksystem kan Pall 2.0 leveres med integrert elektronisk informasjonssystem. Informasjonssystemet vil kunne tilpasses Just-In-Time (JIT)-leveranser. En integrert GPS-tracker vil kunne gi full kontroll over hvor hver pall er til en hver tid. Med Artificial Reality vil man kunne se innholdet i containeren uten å åpne den.