Rethink Aarhus

År
2017
Areal
236
Oppdragsgiver
TAP Østjylland
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Kristoffer Rauff
Astrid Humerfelt
James Watkins

I kryssningsfeltet mellom den myke traffikants hastighet langs Århus elven og bilens langs den traffikerte Thorvaldsensgade, oppleves konkurranseområdet på to forskjellige måter. Derfor skal paviljongen romme den mennesklige skala hvor man kan oppleve detaljene og i den bymessige skala der paviljongen vil framstå som en inspirerende installasjon i bybildet. Paviljongen tar utgangspunkt i skyen, et tak uten sider og har derfor hverken en forside eller bakside. Paviljongen plasseres på tvers av stien med LED-belysning innebygget i skyen, slik at området opplyses når mørket faller på. Skyen består av en hvit oppblåsbar plast, slik at det er mulighet for å bruke overflaten som et alternativt filmlærret. Stålkonstruksjonen males oransje slik at konstraten styrkes yttligere i daglys. Paviljonen er er festet til bakken med betongfundament. Fundamentene kan fylles med jord eller sand, og kan være en plantekasse, sandkasse og benker. Paviljongens utforming gjør det enkelt å transformere til ulike funksjoner: plansjer til utstilling kan festes i taket, det kan henges opp filmlærret og tilrettelegges for fest og arrangementer.