Ridabu barnehage

År
2022-
Areal
Oppdragsgiver
Hamar kommune
Prosjektansvarlig
Mari Færevaag
Karolina Górska
Medarbeidere
Rikke Sandbugt

Ridabu barnehage

Ridabu barnehage blir første plusshus i regi av Hamar kommune og Hamars største barnehage. Den prosjekteres etter Plusshuskrav definert av FutureBuilt. Dette Prosjektet er utviklet i tette samarbeid med brukergruppe og tiltakshaver.  Siden prosjektet er et plusshus har det fra første stund vært involvert en stor gruppe prosjekterende og alle fags innspill har vært viktige for å optimalisere bygget i forhold til energi og miljøkravene samtidig som miljøtanken også skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk og dermed i byggets utforming og planløsninger. Bygningen og omgivelsene gir gode forutsetninger for å lære barn om energi og miljø. Dette vil ha påvirkning for en begynnende forståelse for et bærekraftig samfunn. Bygget skal forsynes med lokal, fornybar energi.

Barnehagen skal ha 6 avdelinger som er er organisert med 2+❤+2+2 avdelinger og har fellesrom som et hjerte i bygget. Alle avdelinger er utformet med tilgang til fellesarealer som naturlig legger til rette for barns behov for ro og alenetid. Rommene kan også benyttes for barn med særskilte behov uten at de må tas ut av gruppen på en unaturlig måte.

Avdelingene er fleksible og kan romme barn i ulike alder og med ulikt behov. Det er mulig å samle barna i større rom og mindre lukkede rom. Personalfasiliteter er separert fra barneområdene og ligger på øvre plan med direkte tilgang fra hovedinngang.

Tomten ligger attraktivt til med fall fra nord til sør, noe som gir stort tilfang av dagslys og sol. Bygningen er plassert nord på tomten, optimalt for produksjon av energi fra solceller. Uteoppholdsarealet er plassert mot syd, øst og vest for å sikre best mulige solforhold. Barnehagens uteområde er planlagt for å knytte seg til omkringliggende stinett som fører til friområder. Etter stengetid kan nabo-områder benytte uteområdet som en nærlekeplass.

Det er vektlagt arkitektoniske kvaliteter både i eksteriør og interiør. Bygningen er større enn omkringliggende boliger. Det er tilstrebet å tilpasse seg volumoppbygningen i omkringliggende områder i størst mulig grad. Av den grunn er volumene brutt opp med takformer som passer bedre til barnas og omgivelsenes målestokk.

Fasadene vil få en kombinasjon av kledning i stående tre, platekledning i fargede plater, og integrerte solcellepanel på deler av fasaden som utformes som forlengelse av, og i sammenheng med solcellene på tak. Den estetiske utformingen er vektlagt med tanke på at det skal tilføre området noe nytt og spennende med en høy estetisk standard. Bygningen vil få en enkel og tydelig detaljering.

Det benyttes robuste materialer og utstrakt bruk av tre med tradisjonelt stenderverk, sperretak og massivtre i etasjeskille og noen bærevegger.