rødtvedt barnehage

Sandåsveien 5, Oslo
År
Åpen anbudskonkurranse 2016
Areal
1.600 m2
Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF, OBY
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Katrine Aursand
Øyvind Sundli
Silje Romedal
Astrid Humerfelt

Åpen anbudskonkurranse i 2016 for ombygg og nybygg i Rødvedt barnehage. Nybygget knytter seg til eksisterende bygningsmasse og sammen danner bygningskroppen en U rundt et felles, lunt uterom. En fellesgate knytter de 9 avdelingene sammen. “Gata” gir mulighet for sambruk mellom avdelinger og varierende grad av åpenhet mellom garderober, temarom og avdelinger.

Et stort felles temarom ligger sentralt plassert med kort avstand fra alle avdelinger. Temarommene har ulik utforming for å tilrettelegge for ulike former for lek og læring.

Bygget er utformet som et plusshus. Nybygg og eksisterende bygningsmasse er samlet prosjektert til minimum BREEAM Very Good, og potensielt BREEAM Excellent. Viktige aspekter er bruk av solceller i fasade
og på tak, kompakt og tett bygningskropp, bruk av termisk masse (eksponert betong), automatisert solavskjerming, og oppvarming vha bergvarmepumpe.