saltomortale foten

Foten, Fredrikstad
År
2017
Areal
10 m2
Oppdragsgiver
Fredrikstad kommune
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Astrid Humerfelt

ASAS arkitektur har på oppdrag fra Fredrikstad kommune, utarbeidet og gjennomført opplegg for medvirkning og forprosjekt for nytt stupetårn på Foten i Fredrikstad, sommeren 2017.

Gjennom medvirkningen ble det avdekket hvilke faktorer som var viktige for lokalbefolkningen ved et nytt stupetårn – en ti-meter, trygge stupeforhold for alle, et tårn på land, og en ikonisk form som vil trekke folk til Foten. Disse tilbakemeldingene har vært førende for utformingen av stupetårnet.

Formspråket kan minne om orgiami. Brettene er vinklet i hver sin retning for å fordele svømmeretningene etter at folk har landet i vannet. Vangene i stupetårnet er bærende, og følger retningsendringen i stupebrettene, og gir slik en “brettet” følelse. Dette skaper et stupetårn som ingen har sett før!

ASAS presenterte to alternativer for kommunen, henholdsvis med og uten et ti-meters stupebrett. Det er nå politisk vedtatt å gå videre med alternativet som inneholder en ti-meter. Estimert ferdigstilt sommer 2018.