oslo b

Bjørvika, Oslo
År
4. plass, åpen internasjonal konkurranse 2020
Areal
ca. 2.500 m2
Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF, OBY
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Ana Muñoz
Victor Castillo
Karen Sletvold

Hovedmålsettingen for Oslo B er å etablere gode fysiske rammer for de funksjoner som er ønsket i en tidsmessig og moderne brannstasjon. Den skal både fylle funksjonene som et av kommunens strategisk plasserte tilholdssteder for brannberedskap, men også innta rollen som en publikumsrettet kulturattraksjon og en generator for sentrumsutvikling sentralt i Oslo.

Prosjektet påbegynner intensjonen og målet om klart definerte byrom med basis i Kvadraturen, og etablerer samtidig en aktiv kobling mot vannet med en forlengelse av Festningsallmenningen. Alt dette utformet med integrerte og ambisiøse målsettinger for bærekraft, miljø og energi.

Plassrommet og torget sør for brannstasjonen tenkes løst som felter eller piksler med ulike naturfargede overflateelementer, strå/gress/eng og materialiteter som etableres som piksler som strekkes utover plassen rundt og videre ut i tilstøtende områder.

Konseptuelt vil brannstasjonen fremstå som en solid, glødende kjerne som oser kontroll og trygghet. Bygget skal berike Oslo og tilby god arkitektur, en opplevelse og en fortelling om bærekraft. Samtidig skal prosjektet tilrettelegge for at brannmannskapene kan utføre sitt uvurderlig viktige arbeid på en skjermet, effektiv og god måte.