stange kulturhus

År
2019-
Areal
ca. 2.300 m2
Oppdragsgiver
Stange kommune
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Espen Nordli Larsen
Ana Muñoz
Victor Castillo

På oppdrag for Stange kommune har vi sett på potensiell etablering av nytt kulturhus på Tingvoll i Stange sentrum. Vårt bidrag er et skisseprosjekt for å løse kulturhus- og kulturskolefunksjoner, som en storstue sentralt i Stange.

Konseptuelt har vi sett på kulturhuset som et tre, der trekronen etableres med trespilene (greinene) og definerer et skjermet rom på bakkeplan (vestibylen). Stammen er kjernen både i funksjon og tettere uttrykk (teatersalen). Greinene i plan 2 skjermer og åpner der funksjonene innenfor har behov for det, og slik gir treet et rom for felleskap og aktivitet – med klar parallell til Stanges skogbruk.

Plassrommet og torget foran kulturhuset tenkes løst som felter eller piksler med ulike naturfargede overflater, strå/gress, ulike flater og materialiteter som etableres som felter som strekkes fra plassen rundt og inn under greinene og inn i vestibylen – og med det kunne defineres som en urban fortolkning av jordene på Stange.

Bygget er løst med stor grad av åpenhet på bakkeplan, slik at bygget er med på å aktivisere alle fire fasader og tilstøtende fortau og plassrom. Ved å trekke fasadelivet inn i plan 1, så etableres det en god skala på kulturhuset i møte med gående på plasser og fortau rundt bygget. Første etasje rommer vestibylen som inviterer folk inn, og omkranser kulturhusets teatersal. Teatersalen er husets stamme, og er et tettere spilekledt volum som danner kjernen i huset.

Plan to er løst med en skjerm av trespiler som kan bearbeides, åpnes og lukkes ettersom funksjonen bak krever det – enten det er kulturskolens dansesal eller det er kontorer for de ansatte.

Huset tenkes utformet med en trekledning av vedlikeholdsfritt og kortreist tre, som dels er åpen og dels er lukket avhengig av funksjonene bak. Både symboleffekten til konseptet om bygget som treet man samles under, men også treet som et miljøvennlig og kortreist byggemateriale som binder CO2 bør stå sentralt i detaljeringen. Konstruksjoner bør også kunne være i tre – enten som laminert tre i søyler og bjelker, men også som dekker og vegger i f.eks. massivtre (CLT-elementer). Tre har gode akustiske egenskapet, og benyttet sammen med spilekledning og kryssfiner, vil et helhetlig tre-uttrykk kunne være et godt og miljøvennlig svar på denne byggeoppgaven.

En hybridløsning med alternative byggematerialer bør også kunne være løsningen, for å hente det beste ut av de ulike materialene – alltid vurdert utfra lave LCC-kostnader og gode miljøegenskaper.