stange ungdomsskole

Ljøstadvegen, Stange
År
2019-
Areal
ca. 6.500 m2
Oppdragsgiver
Stange kommune
Kostnader
310 mill. kr
Prosjektansvarlig
Espen Nordli Larsen
Øyvind Sundli
Medarbeidere
Ana Muñoz
Elisabeth rl
Victor Castillo

Stange kommune har vedtatt en ny skolestruktur hvor ungdomsskolene i Stange og Romedal samlokaliserers på ny tomt ved eksisterende Stange videregående skole og Stangehallen.  ASAS er ansvarlig for skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt/totalentreprisegrunnlag for den nye ungdomsskolen. Leveransen består av både ARK- og IARK-tjenester, samt reguleringsplan for vidergående skole, ungdomsskole og idrettspark.

Med gjennomtenkt og iøyenfallende arkitektur etableres skolen som et kjennemerke sentralt i Stangebyen. Den nye skolen planlegges for 450 elever og ca. 60 ansatte.

 

Det planlegges for utstrakt bruk av tre i interiør, som varm kontrast til eksponert betong og glass. Prosjektet legger også opp til flere plassbygde møbler som integrert del av skolens interiørarkitektur.