stange ungdomsskole

Ljøstadvegen, Stange
År
2019-
Areal
ca. 6.500 m2
Oppdragsgiver
Stange kommune
Kostnader
310 mill. kr
Prosjektansvarlig
Espen Nordli Larsen
Øyvind Sundli
Medarbeidere
Ana Muñoz
Elisabeth R L
Victor Castillo

Stange kommune har vedtatt en ny skolestruktur hvor ungdomsskolene i Stange og Romedal samlokaliserers på ny tomt ved eksisterende Stange videregående skole og Stangehallen.  ASAS er ansvarlig for skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt/totalentreprisegrunnlag for den nye ungdomsskolen. Leveransen består av både ARK- og IARK-tjenester, samt reguleringsplan for vidergående skole, ungdomsskole og idrettspark.

Med gjennomtenkt og iøyenfallende arkitektur etableres skolen som et kjennemerke sentralt i Stangebyen. Den nye skolen planlegges for 450 elever og ca. 60 ansatte.

 

Det planlegges for utstrakt bruk av tre i interiør, som varm kontrast til eksponert betong og glass. Prosjektet legger også opp til flere plassbygde møbler som integrert del av skolens interiørarkitektur.