strømvik stupetårn

År
1. plass, prekvalifisert plan- og designkonkurranse 2020
Areal
-
Oppdragsgiver
Stavanger kommune
Samarbeidspartner
AtSite, Light Bureau, SWECO
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Nina Sandersen
Ana Muñoz

Med Værbitt er målsettingen å skape en skulpturell form som gir Strømvik en særegen identitet, som samtidig er tydelig i sin funksjon og spiller på lag med sin landskapelige kontekst. Anlegget skal være mer enn bare et stupetårn – det skal legge til rette for både bade- og turopplevelser – slik at Strømvik blir en destinasjon hele året igjennom.

Konseptet utformes som sekvenser i gradert landskap og sti, samt med en gradvis varierende perforering fra vannet og inn på land. Den organiske formen kan symbolisere et tre med røtter i eksisterende sti, og grener som brer seg ut over svaberget og opp i stupekronen. Turen gjennom kystnaturen på land fortsetter svevende over vannet til luftige, lette opplevelser i samspill med lys, vær, vind, vann og landskapet rundt.

Anlegget kobler seg på eksisterende tursti, og har en struktur som kan videreutvikles med eksempelvis badstu. Funksjonalitet vektlegges og anlegget skal være tilgjengelig for så mange brukere som mulig – på turen helt bort til 3-meteren, som er utformet i henhold til krav om universell utforming, skaper benker og oppholdssoner av ulik karakter muligheter for pauser der man kan rette blikket mot utsikten, nyte stemningen og følge med på livet på stedet.

Belysningen av stupetårnet og omkringliggende område skal ivareta sikkerhet og trygghet, slik at anlegget også kan være tilgjengelig etter mørkets frembrudd. Det benyttes en lavmælt belysning for orientering, samt iscenesettende belysning på konstruksjonene som skal fremheve arkitektur, og understøtte konseptet. All belysning vil være statisk, men ulike værsituasjoner vil fange lyset forskjellig – bølger, frostrøyk, regn og dis vil skape naturlige, dynamiske skiftninger i lysopplevelsen, gjennom døgnet og året.

Det er et viktig premiss at anlegget respekterer det eksisterende terreng både i konstruksjon og materialitet. Stupetårnets forankring til fast grunn holdes minimalt, og stiene tenkes utformet i tre som bygges ovenpå terreng. Anlegget er derfor i stor grad er reversibelt – naturen kan om ønskelig tilbakeføres til opprinnelsen. Designet skal gli naturlig inn i landskapet. For å oppnå dette benyttes cortenstål og tre på alle overflater. Begge materialer har en robusthet og en patina som står seg godt over tid, og ivaretar samtidig belysning, taktilitet og sklisikring. Fra en mer gyllen tone på konstruksjonstidspunktet, går begge materialer over i en naturlig mørkebrun og sølvgrå palett etter kun noen års levetid.

Dette prosjektet handler om at byggematerialene, menneskene og naturen på Strømvik utsettes for store variasjoner av vær og vind. Dette vil sette spor i alle disse elementene.  Prosjektet blir et landemerke og ikon hvor naturen selv er dirigent på de ulike, dynamiske skiftninger i komposisjonen. Resultatet av denne prosessen kan omtales med ett og samme ord; VÆRBITT.