studentboliger horten

Bakkenteigen, Horten
År
2012-2014
Areal
3.950 m2
Oppdragsgiver
Studentsamskipnaden i Vestfold (SiV) / Moelven Byggmodul AS
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Katrine Aursand
Medarbeidere
Øyvind Sundli
James Watkins

Innkjøp/1. plass parallelloppdrag – studentboliger i Horten. Konseptet består av 3 bygningskropper i 3 etasjer, med en tydelig innbyrdes definert utside og innside for hvert bygg. Nøytralt ytre, og et fargerikt og vitalt indre. Proporsjoner mellom byggene danner et felles tun med gode uteoppholdskvaliteter. De buktende bygningsvolumene videreføres på tomten nord for prosjektet i første byggetrinn.

Planløsningene i byggene er intuitive og lett lesbare. Det er etablert sprang i korridorene for å forhindre at lange, rette korridorløp oppleves som monotone eller institusjonelle. Det finnes små møteplasser inne i bygningskroppene, som korresponderer med møteplassene ute i
gårdsrommet. Byggets struktur er basert på moduler i tre.