svartholtet bofellesskap

Mastmovegen 48a, Elverum
År
2017-2018
Areal
800 m2
Oppdragsgiver
Elverum kommune
Prosjektansvarlig
Mari Færevaag
Dag Spangen

Prosjektet består av 5 omsorgsboliger med tilhørende fellesrom og personalfasiliteter. Ved utforming av bygget har pasientgruppens behov for skjerming vært et viktig premiss. Bygningen skal ikke fremstå som en institusjon men som en bolig, og den innvendige opplevelsen av bygningen, samt kontakten til uteområdene er tillagt stor betydning.

Beboerne kan være utagerende, så robuste materialer og løsninger er valgt. I interiøret er det benyttet eksponert tre i noen flater for å fremme det hjemlige preget. Prosjektet inkluderte omregulering av arealet samt tilstøtende områder.