Tomtegata 5 – Barney

År
2022
Areal
3780
Oppdragsgiver
Nordlys Management - invitert konkurranse
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Marius Erikstad
Rikke Sandbugt

Lillehammer har en historisk trehusbebyggelse i sentrum med en voksende befolkning. Behovet for kompakte leiegårder med mangfold og variasjoner er nødvendig. Prosjektet ligger midt i byen og har et bratt fall med utfordrende lysforhold. Et hovedmål for Barney er å etablere en form, funksjon og farge som gir stedet sin egen identitet, men samtidig tilpasset konteksten.

 

Situasjonsplan - diagrammer

Prosjektet ønsker å berike området og bli et sted hvor innbyggere, besøkende, bedrifter, kunder og mannen i gata kan nyte stedet – både inne i leiligheter, i rekkehus, på terrasser, balkonger, takhage, verandaer og et felles flerbruks/bakgårdsanlegg. Vi ønsker å ta kvalitetene ved å bo i et hus med inn en større bygd enhet der tradisjoner møter et moderne, men likevel respektfullt, uttrykk.

Snitt - fordeling ulike etasjer

Boligprosjektet er på 3.773 kvm designet gjennom en analytisk tilnærming til tomtens posisjon i byen, med vekt på eksisterende kvaliteter og forsterkning av disse til fordel for Lillehammer. Volumet trappes ned til gatenivå og horisontale linjer etableres for å bryte ned inntrykket av høyde, tilpasse eksisterende hus og legge til en kontemporær tolkning av trehusbebyggelse og enkle ornamenter.

Townhouse og forhage
Fellesområder i underetasje

Prosjektets tilnærming til bærekraft er basert på at det haster med å gjøre en endring. En trippel bunnlinje som har til hensikt å oppnå både sosiale, økonomiske og miljømessige fordeler er nøkkelen til å få dette til. Kompakte planer bidrar til areal-, energi- og kostnadseffektivitet. Planene er fleksible og og gode netto himlingshøyder gir bokvaliteter og vertikale lagringsmuligheter.

Dette åpner også for en fremtidig programendring med tilstrekkelig plass til at ventilasjon og vann kan flyttes i taket (f.eks. kontorer). Veggene har godt med isolasjon, konstruksjonen er forberedt for et lett CLT-system i tre og grønne tak fordrøyer vannet, kjøler ned bygningen og regenerere en grønn korridor i et bygget miljø for biologisk mangfold. Energien skal genereres gjennom fjernvarme, solceller og brønner. Den tradisjonelle rødfargen åpner for gjenbruk av trekledning fra eldre låver og hus i området som en del av den bærekraftige strategien, tilpasset konteksten og lokale byggetradisjoner.

Fasade
Typisk leilighet

Mangfoldet og variasjonen i leilighetene og rekkehusstørrelsene vil generere en blanding av mennesker og familiekonstellasjoner. I tillegg til bolig er det satt av en liten plass mot gaten for en liten butikk og kafé som en sosial bidragsyter til bygget og Lillehammer by. Videre er uteområdet på taket og på bakkeplan utformet som et felles grunnlag for møter, lek, sport, snekring, maling og urbant hagearbeid.

Fellesområder og bakgård

Bakgården på bakkeplan har også et felles innendørsområde for lignende aktiviteter om vinteren. Menneskene som bor i huset kan samles for å feire, samarbeide, se en film, smøre ski, male stolen og så videre. En tilgjengelig og felles, liten leilighet kan beboerne leie besøkende og som et supplement til hver beboers eget boareal.