toneheim – interiør

Ridabu, Hamar
År
2011-2020
Areal
2.560 m2
Oppdragsgiver
Toneheim Folkehøgskole
Samarbeidspartner
AtSite
Utmerkelse / publikasjon
Hamar kommunes byggeskikkspris 2020, Archdaily og High on...
Prosjektansvarlig
Espen Nordli Larsen
Ola Spangen
Mari Færevaag
Medarbeidere
Karolina Górska
James Watkins
Katrine Aursand
Dag Spangen

Prosjektet består av nye internater for Toneheim Folkehøgskole. Internatene er organisert rundt det flotte tunet på Toneheim med gravhaugene sentralt. Gjennom forslaget er Toneheim beriket med et stedstilpasset og spennende prosjekt. Dette har blitt et sted hvor elever, lærere og andre brukere trives, både inne i husene og utendørs på tunet. Et sted hvor tradisjoner møter moderne arkitektur med et sjelfullt uttrykk.

Konseptet består av en basisenhet, som repeteres og varieres i forhold til beliggenheten på tomta og i forhold til himmelretning. Dette prinsippet ivaretar terrengfallet og gir samtlige enheter enkel og trinnløs adkomst iht universell utforming. Hver enhets felles allrom orienteres mot det store felles uteområde. Alle beboere er innom fellesrommet på vei ut og inn, noe som gir god kontakt mellom elevene. Sammen med etablering av tomannsrom, gjør fellesrom og orienteringen mot tunet at man legger til rette for studentfelleskap på flere nivå.

En kompakt planløsning bidrar til arealeffektivitet, energieffektivitet og kostnadseffektivitet. Det er tatt høyde for at rom kan innredes for tilpasning til rullestolbrukere. Det etterstrebes å ta i bruk rommet i dets fulle høyde. Slik utnyttes plassen maksimalt for lagring og opphold. Trapperommet integreres i oppholdsarealet og det dannes små rom i rommet; små private sfærer i det åpne fellesrommet. I disse små, intime rommene kan man lese eller ringe kjæresten.

Rommene som dannes av trapp og trappetårn bryter ned helheten i fellesrommet, skaper koblinger mellom private og sosiale rom, samt koblinger mellom innerom og landskapet utenfor. Trappetårnet er også et viktig innvendig og utvendig formgivende element, så vel som et miljøregulerende element. Overlys fra trappetårnet bidrar med en spennende belysningseffekt av dagslys som sildres nedover veggflatene. Tårnene blir som en hilsen fra tunet rundt gravhaugene til tårnet på Vang kirke på motsatt side av fylkesveien.

Internatene er prosjektert etter passivhusstandard. Kompakt planløsning og kjedet bebyggelse gir mindre fasadeoverflate og dermed begrenset varmetap fra boenhetene. Trappetårnet utstyres med et stort overlys, som bringer dagslys inn i kjernen av huset. Tårnenes form og åpninger tilpasses himmelretningene for optimal funksjon. Dette taklandskapet danner også en kobling til spiret på Vang Kirke og binder internatene til området.

Alle boenheters fellesrom orienteres mot det store fellestunet. For at det store uterommet skal fungere godt, er det introdusert mellomsoner, mindre fellesrom, mellom det store uterommet og boenhetenes inngangssoner. Noen av disse mindre uterommene er opparbeidet med benker og robust beplantning, og knytter seg på gangsoner gjennom området. Foran byggenes hovedfasade etableres også små uteplasser som blir en del av allrommet. Kombinasjonen av små og store, semiprivate og offentlige uterom gir en spennende variasjon.

Husrekkene får variasjon i utsikt med Stangelandet, Mjøsa og Vang kirke som motiv. Som et supplement til de eksisterende tuntrærne, skal tunet og mellomrommene beplantes med trær og busker som krever lite vedlikehold og som gir variasjoner gjennom året med bladvekst og farger.