trosvik hall

Unnebergveien 19, Fredrikstad
År
2020
Areal
2.970 m2
Oppdragsgiver
Fredrikstad kommune
Samarbeidspartner
JAJA Architects
Prosjektansvarlig
Øyvind Sundli
Medarbeidere
Ola Spangen
Nina Sandersen
Victor Castillo

Målsettingen med Trosvik hall er å bygge et framtidsrettet aktivitetsareal. Hallen skal romme en treningsbane for håndball, og samtidig gi rom for nye og innovative aktiviteter som oppfordrer til lek, læring og fysisk utfoldelse. Hallens hjerte er derfor en ”bevegelsesskulptur”, et motorikk-nett som spennes ut i hele hallens lengde og høyde. Inne i nettet etableres ulike aktivitetssoner med klatrevegg, lianer, gyngeballer, trampoline mm. Nettet kan brukes som en helhet – en lang hinderløype av aktiviteter – eller deles opp i mindre sløyfer. Dette gir stor fleksibilitet til bruk i opplæring- og treningssammenheng, da man kan benytte nettet med større eller mindre grupper samtidig.

Prosjektet fokuserer på begrepet motorikk i alle dets nyanser – både den mer regelbundne og målbare idretten, og den frie og lekende bevegelsen. Hallen utføres i en leken og frisk fargepalett for å understreke aktivitetene som skal få lov til å utfolde seg her inne. Man skal bli glad og fyllt av energi etter et besøk i hallen!

Trosvik hall ligger i tilknytting til Trosvik skole, og hallen inneholder derfor også en scene for bruk ved større samlinger. I tråd med prosjektets overordnede intensjon, utformes også scenen slik at den kan brukes til en stor variasjon av aktiviteter. Ved hjelp av et dynamisk sceneteppe, kan rommet deles opp og avskjermes på flere ulike måter. Scenen er tenkt som motorikk-nettets stillferdige motpart – her kan roligere aktiviteter som dans/yoga, lesestund og kunstutstillinger få spillerom. Rommet kan også lukkes helt av om man ønsker det.

Hallen utformes slik at så mange brukere som mulig kan benytte seg av aktivitetene hallen har å tilby. Nivåfri adkomst og heis til alle plan, inklusive scenerom, sørger for at rullestolbrukere enkelt kan komme seg rundt i hallen. Motorikk-nettet kobler seg dessuten på mesaninen i vestibylen – på denne måten kan man få en opplevelse av å være inne i nettet, uten at man rent fysisk beveger seg inn i det. Noen av aktivitetene i nettet er også tilpasset bruk utenfra – f.eks. ballkast fra håndballbanen og inn i ”mål-nettet”. Videre jobbes det aktivt med bruk av farger og kontraster, slik at hele hallen (inklusive aktivitetene inne i nettet) vil være tilgjengelig for brukere med f.eks. synsnedsettelse.