tynset barnehage

År
2014
Areal
1.036 m2
Prosjektansvarlig
Dag Spangen
Medarbeidere
Espen Nordli Larsen
Ola Spangen
Kristoffer Rauff

Parallelloppdrag om ny barnehage på Tynset. Vi har etablert en dynamisk barnehage med fokus på samspill mellom avdelingene der alle kan dele på et batteri av tilgjengelige soner for lek og læring. Gjennomgående gangakse med tilgang til alle grupperom fra alle avdelinger. Gjennomgående lys, med lysinnslipp fra flere himmelretninger og gode siktsoner for oversikt. Dynamikken mellom uteområdet og de ulike avdelingene har også stått sentralt.

 

Det er lagt vekt på bruk av miljøvennlige materialer med lang levetid og med lite vedlikeholdsbehov. Materialpaletten skal lett kunne gjenvinnes eller nedbrytes.