valdres lokalmedisinske

Garliveien 14, Fagernes
År
2012-2015
Areal
10.000 m2
Oppdragsgiver
VLMS Eiendom IKS / Nord-Aurdal kommune
Kostnader
353 mill. kr
Prosjektansvarlig
Dag Spangen
Medarbeidere
Espen Nordli Larsen
Mari Færevaag
Øyvind Sundli
Kasia Komorek

Det nye Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) inneholder sengepost med 49 beboerrom, dialyseavdeling, legevakt med ambulansemottak, tannklinikk, 20 omsorgsboliger og avdeling for fysioterapi og treningslokaler. ASAS arkitektur har vært ansvarlige for utarbeidelse av områdeplan, prosjektering av anlegget samt interiøroppdraget.

 

 

VLMS ligger på en sentral tomt i Fagernes sentrum. På tomten var det tidligere et skolebygg og tannklinikk, ved siden av eksisterende legesenter. Eksisterende skolebygg og tannklinikk ble revet ifm nybygget, og eksisterende legesenter ble forbundet med det nye lokalmedisinske senteret via nytt laboratoriebygg. Anlegget har en lang hovedfløy og to sidefløyer – hver med to hovedetasjer pluss underetasje. Ventilasjonsrom på tak utgjør en delvis tredje etasje.

Bygget er vesentlig større enn omkringliggende bebyggelse, og et tydelig visuelt element i Fagernes sentrum. For å samspille best mulig  med omkringliggende bebyggelse brytes bygget ned med dels fremskutte og utkragede volumer, og dels tilbaketrukkede partier.