yrjargården

Yrjarsgate 5, 7130 Brekstad
År
2016 – 2019
Areal
BYA før ombygging: 2969 m2 / BYA etter ombygging: 3031 m2
Prosjektansvarlig
Tove E. Andersen
Grímur Víkingur Magnússon

Yrjargården er et transformasjonsprosjekt. På tomta har det stått bygg for handel siden 1917. Hva som er igjen fra det helt opprinnelige er ikke godt å si. Det første bygget ble bygget på etter hvert, deler av opprinnelig bygg revet og nye tilbygg revet og skiftet ut etter tur.

Bygget slik det framstår i dag, bygger på transformasjon av bygningsmasse og fasader fra 1970 og 1990-tallet. Bygget har rommet både slakteri og matbutikker. Det har også huset bensinstasjon. I dag er det Jysk og Rema 1000 som leier lokaler i bygget.

Siste transformasjon: Eksisterende påbygde inngangspartier er i siste transformasjon fjernet, og et nytt lagerbygg er addert til bygningsmassen.

Teglfasader har fått pusset utførelse med et utvendig skall av korrugerte stålplater. Alle vinduer og dører er skiftet ut, taket er tekket om og innvendig er lokalene totalrenovert.