Furubergveien 50

Bygget er plassert på eksisterende grunnmur med utvidelse mot sørøst i samme bredde som opprinnelig hus på tomten. Dette har gitt gode lysforhold for uteoppholdssonene, og har i liten grad påvirket eksisterende situasjon. Terreng mot vest er delvis utgravd for å gi dagslys til underetasjen. Opparbeidet forplass, hage og plener er tilnærmet lik dagens situasjon. I tillegg er det anlagt uteplasser og terrasser nord og syd for boligen. Huset passer inn i områdets eneboligtypologi, men framstår samtidig med et klart moderne tilsnitt. Det områdetypiske saltaket er ivaretatt, og det er tilstrebet en enkel detaljering som gir knappe gesimser. Uteoppholdsarealet oppfattes generøst i det aktuelle område.

I underetasjen er det tilrettelagt for en liten hybel med innvendig adkomst fra boligen over, og egen utvendig kjelleradkomst.

1. etg. inneholder stor stue, åpent kjøkken tilknyttet spisestuen, grovkjøkken, vaskerom, wc og en rommelig hovedadkomst mot en stor åpen hovedtrapp som går over 3 plan med tilsvarende høyt vindusfelt og utsikt. 3. etg. inneholder bad, wc, omkledningsrom og 3 soverom. Alle vest – og sydvendte rom har en fantastisk Mjøs utsikt.

Adresse: Furubergveien 50, Hamar

Byggeår: 2014 - 2015

Prosjektansvarlig: Katrine Aursand + Ola Spangen

Medarbeidere:
Mads Jansen


Cookies og personvern