Hornsgate 28

Boligprosjekt for Stine og Mattis Sydhagen. Prosjektet omhandler ny romdisponering av Hornsgate 28, ny garasje og ny hage. hovedideen for revitaliseringen av boligen består i etableringen av nye romforløp og identitetsskapende vandringer gjennom landskap og arkitektur i fargerike avvekslende omgivelser.

Adresse: Hornsgate 28 Hamar

Byggeår: 2019-2020

Brutto areal: Ombygging

Byggherre: Stine og Mattis Sydhagen

Prosjektansvarlig: Espen Nordli Larsen

Medarbeidere:
Mads Bille Kjær


Cookies og personvern