Husebyenga hage

Boligkomplekset Husebyenga hage omfatter seks boligblokker i ulike størrelse og med ulike leilighetstype fra ettroms- til fireroms leiligheter. Tomten er sentralt plassert midt i hjertet av Brumunddal. Boligene ønskes oppført med store utearealer som ligger langs elvepromenaden ved elva Brumundda, som leder ned til Mjøsa og Strandparken. Blokkene har et forskutt saltak og ulike balkongplasseringer som gir en variasjon i uttrykket. Blokkene gis også identitet ved bruk av fargesetting på de transparente glassrekkverkene med grønt, blått eller gult glass.

Det legges inn fellesarealer både inne og ute, som flerbruksrom, utleie, kjøkkenhage etc med mål om å gi sosiale arenaer på tvers av generasjoner.

Adresse: Brumunddal

Byggeår: 2019

Brutto areal: ca. 15.000 m2

Byggherre: Husebyenga terrasse AS

Prosjektansvarlig: Espen Nordli Larsen

Medarbeidere:
Mariano Serna
Karolina Gorska


Cookies og personvern