låve norset

I en kornåker står det en gul låve; en «fugl føniks», en gammel og nedslitt bygning som fikk nytt liv og i dag er et iøynefallende landemerke på Ørlandet.

Oppdragsgiver er kornbonde og benytter låven som lager for landbruksmaskiner. I skuronna om høsten, benyttes låven til mellomlagring av kornet før det fraktes videre til mølla. Oppdragsgiver har selv stått for gjennomføringen av bygge- og rehabiliteringsprosjektet.

Vi utarbeidet forslag til nytt tilbygg og fasadeløsninger for gammelt og nytt. Eksisterende volum er forlenget med en høyere og bredere bygningskropp, vinduer av forskjellig størrelse er plassert asymmetrisk; noen i eksisterende åpninger, andre i nye og i front har den gamle låven fått et nytt klokketårn. Formene er enkle og arketypiske og rendyrkes ved at både vegger og tak har samme kledning og farge.

Adresse: Ørlandet

Byggeår: 2017

Prosjektansvarlig: mas. ark. grímur víkingur magnússon

Medarbeidere:
intark. mnil / arkitekt tove e. andersen


Cookies og personvern