Onsøyheimen sykehjem

Inneholder 120 sykehjemsplasser med tilhørende funskjoner, dagsenter med 12 plasser for hjemmeboende demente. I tilknytning til vestibyle og kafe er det også utadrettet funksjoner med frisør, fot- og tannpleie samt et allrom med egen inngang som kan benyttes både til seremonier og aktiviteter.

Nybygget følger tomtens høydevariasjoner. Tomten har en intern høydeforskjell på 8m fra nederste til øverste nivå. På hver av disse nivåene er det prosjektert bygnings-volumer med 3 etasjer. I midtpartiet knyttes det øvre og nedre nivået sammen av en kjerne med 5 etasjer. I tillegg går trappetårnet opp til tak (plan 6). Tekniske installasjoner er plassert inntrukket på tak.

Uteområdene er prosjektert som et variert parkanlegg. Dette skal ivareta beboere og brukernes behov for private og semiprivate uteoppholdsplasser nær bygningen. Totalentreprise er valgt entrepriseform.

Byggestart er våren 2021.

Adresse: ørebekk allé 1, 1624 gressvik

Byggeår: 2017 - 2020

Brutto areal: 12459m2 - p-hus 1685m2

Kostnader: ca. 500-530 mill. kr.

Prosjektansvarlig: siv ark dag spangen

Medarbeidere:
siv ark mari færevaag


Cookies og personvern