Ottestad livsløpsboliger

Leilighetene skal tilpasses friske, eldre mennesker og målet er en god bolig der man kan bo lengst mulig og dermed utsette/forhindre flytting til institusjon. Et institusjonspreg bør derfor unngås og planløsningen som er utarbeidet kan med enkle grep tilpasses dersom en beboer blir sterkt pleietrengende. Anlegget består av fire bygg som er tilpasset terreng og tomt. Materialbruken innpasser seg i omkringliggende bebyggelsesstruktur. Dette gjør at anlegget ikke fremstår unødvendig institusjonelt. Inspirert av det klassiske låvetaket avsluttes bygget med en takform som markerer og beskytter bygget og beboere mot snø og regn.

Adresse: ottestad, stange kommune

Byggeår: 2016

Brutto areal: 4320m2, 17daa

Prosjektansvarlig: Espen Nordli Larsen

Medarbeidere:
Mariano Serna
Kristoffer Rauff
Gunhild Tørhaugen


Cookies og personvern