Ottestad svømmehall

Ottestad svømmehall er et ambisiøst prosjekt hvor ved Ottestadhallen understreker prosjektets krav til kvalitet i arkitektur. Det er tatt utgangspunkt i samspill med Ottestadhallens volum som en av konseptets viktigste element.

Byggetomten ligger nordøst for Ottestadhallen, og sørvest for Ottestad ungdomsskole. Terrenget stiger ca. 5 m fra Ottestadhallens hovedinngang til ungdomsskolens skolegård, hvor man vender seg mot en vakker utsikt mot Mjøsa og Stangelandet. Svømmehallen vil bli en naturlig del av området ved å styrke den rekreative verdien. Konseptet utarbeides fra ideen om å opprettholde mest mulig av de grønne uteoppholdsarealer. Prosjektet består av to stålbasseng (trenings- og terapi) med tilhørende garderober og personalfasiliteter.

Det vil legges vekt på bruk av solide materialer som har god holdbarhet og medvirker i byggets totaløkonomi. Hovedmaterialene i bygget skal være betong, tre og glass. Isolert betong, pusset eller kledd med plater, vil bli foretrukket i synlige deler av bygningens hovedetasje som er over terreng. Tre som kledning på yttervegger i gesims og volumens andre etasje, vil danne en naturlig kontrastoverflate i høye deler av bygget, samt i fasadene mot ungdomsskole. Bygningens hovedtak vil evt kles med solceller eller solfangere.

Adresse: Gubberudvegen 40, 2312 Ottestad

Byggeår: 2020 -

Brutto areal: 2.850 m2 nybygg

Kostnader: ca. 166 mill. kr.

Byggherre: Stange kommune

Prosjektansvarlig: Espen Nordli Larsen

Medarbeidere:
Mariano Serna
Karolina Gorska


Cookies og personvern