rødtvedt barnehage

Åpen anbudskonkurranse i 2016 for ombygg og nybygg i Rødvedt barnehage.
Nybygget knytter seg til eksisterende bygningsmasse og sammen
danner bygningskroppen en U rundt et felles, lunt uterom. En felles
gate knytter de 9 avdelingene sammen. “Gata” gir mulighet for sambruk
mellom avdelinger og varierende grad av åpenhet mellom garderober,
temarom og avdelinger. Et stort felles temarom ligger sentralt
plassert med kort avstand fra alle avdelinger. Temarommene har ulik
utforming for å tilrettelegge for ulike former for lek og læring.

Bygget er utformet som et plusshus. Nybygg og eksisterende bygningsmasse
er samlet prosjektert til minimum BREEAM Very Good og potensielt
BREEAM Excellent. Viktige aspekter er bruk av solceller i fasade
og på tak, kompakt og tett bygningskropp, bruk av termisk masse
(eksponert betong), automatisert solavskjerming, og oppvarming vha
bergvarmepumpe

Adresse: sandåsveien 5, oslo

Brutto areal: 1.600 m2

Byggherre: omsorgsbygg oslo kf

Prosjektansvarlig: Ola Spangen

Medarbeidere:
katrine aursand
øyvind sundli
silje romedal
astrid humerfelt


Cookies og personvern