saltomortale foten

ASAS arkitektur AS har på oppdrag fra Fredrikstad kommune utarbeidet og gjennomført opplegg for medvirkning og forprosjekt for nytt stupetårn på Foten i Fredrikstad sommeren 2017.

Gjennom medvirkningen ble det avdekket hvilke faktorer som var viktige for lokalbefolkningen ved et nytt stupetårn – en timeter, trygge stupeforhold for alle, et tårn på land, og en ikonisk form som vil trekke folk til Foten. Disse tilbakemeldingene har vært førende for utformingen av stupetårnet, sammen med et formspråk som kan minne om orgiami. Brettene er vinklet i hver sin retning for å fordele svømmeretningene etter at folk har landet i vannet. Vangene i stupetårnet er bærende, og følger retningsendringen i stupebrettene, og gir slik en “brettet” følelse. Dette skaper et stupetårn som ingen har sett før!

ASAS presenterte to alternativer for kommunen, henholdsvis med og uten et ti-meters stupebrett. Det er nå politisk vedtatt å gå videre med alternativet som inneholder en timeter.

Estimert ferdigstilt sommer 2018.

Se mer på prosjektets egen hjemmeside!

Adresse: foten, fredrikstad

Byggeår: 2018

Brutto areal: 10 m2

Byggherre: fredrikstad kommune

Prosjektansvarlig: ola spangen

Medarbeidere:
astrid humerfelt


Cookies og personvern