Studentboliger Horten

Innkjøp 1. plass parallelloppdrag – studentboliger. Konseptet består av 4 bygningskropper i 2 etg. med en tydelig definert utside og innside gjennom en diagramatisk fradeling fra én overordnet form. Nøytralt
ytre og fargerikt og vitalt indre. Proporsjoner mellom byggene danner et felles tun med gode uteoppholdskvaliteter. De buktende bygningsvolumene videreføres på tomten sør for prosjektet i ett
byggetrinn 2.

Planløsningene i byggene er intuitive og lett lesbare. Det er etablert sprang i korridorene for å forhindre at lange, rette korridorløp oppleves som monotone eller institusjonelle. Det finnes små møteplasser inne
i bygningskroppene. som korresponderer med møteplassene ute i gårdsrommet. Byggets struktur er basert på moduler i tre.

 

Adresse: Bakkenteigen - Horten

Byggeår: 2012

Brutto areal: 3600 / 100 HE

Kostnader: 61 millioner

Byggherre: Studentsamskipnaden i Vestfold (SiV)

Prosjektansvarlig: Ola Spangen / Katrine Aursand

Medarbeidere:
Mads Jansen
James Watkins
Øyvind Sundli


Cookies og personvern