Elverum Helsehus

År
2014-2019
Areal
15.150 m2
Oppdragsgiver
Elverum Kommune
Prosjektansvarlig
Espen Nordli Larsen
Medarbeidere
Mariano Serna
Mari Færevaag
Øyvind Sundli
Ola Spangen

I forbindelse med samhandlingsreformen, ble eksisterende sykepleierskole utvidet og omåprosjektert til nytt kommunalt helsehus, hvor følgende helsefunksjoner samlokaliseres: legevakt, frisklivssenter, helsestasjon, BUP, PPT, 72 sykehjemsplasser, barnevern og administrasjon. Særlig stort fokus på universell utforming i alle ledd.

Prosjektet inkluderer omregulering av arealet, det er prosjektert etter lavenergistandard, tilkobling fjernvame og fokus på lokal fordrøyning. Et sentralt område har vært å rette søkelys på effektiv drift med implementering av LEAN i prosjekteringen.

 

Prosjektet er bygget etter generalentreprise. ASAS har hatt rollene Plankonsulent regulering, SØK, KP, PGL, ARK, IARK og vi har knyttet til oss IN’BY landskapsarkitekter som underleverandør på LARK-rollen. Oppstart som avrop rammeavtale.

Interiøret er vektlagt for å skape hjemlige og varme omgivelser for beboere, ansatte og besøkende. Det er benyttet robuste materialer som tåler bruk og renhold uten at dette skaper et institusjonspreg. Eksponert eik sammen med nordiske fargetoner i interiøret kontrasterer eksteriøret som er i sort, hvitt og grått.

Løs møblering er utført med enkle, klassiske former med nøytral fargepalett. Kunstnerisk utsmykning er integrert i interiøret slik at det er en del av helhetsinntrykket.